Tylko jedno słowo

Jak obliczany jest uszczerbek na zdrowiu przez PZU?

Czerwiec 28th, 2018

Na jakiej podstawie lekarze orzecznicy wiedzą, jaki jest uszczerbek na zdrowiu? Skąd ubezpieczyciel może wiedzieć, jaka kwota za utratę zdrowia jest właściwa? Aby nie było dowolności w tym obszarze, ubezpieczyciele i lekarze korzystają z tabeli uszczerbku na zdrowiu.
Każdy ubezpieczyciel ma własną tabelę uszczerbku na zdrowiu. Są w niej uwzględnione wszystkie urazy i choroby, których poszkodowani mogą doświadczyć w wyniku wypadku. W rzeczywistości jest to kilka tabel, ponieważ każdej części ciała odpowiada oddzielna tabela.

Kolejnym uszczerbkom przypisane są ściśle określone wartości procentowe. Jeśli jakieś dolegliwości mają różne stopnie, np.: oparzenia, to każdy stopień ma własną wartość. Dzięki temu w interpretacji nie pojawiają się rozbieżności czy wątpliwości.
Aby lekarz dokładnie wiedział, jakie wystąpiły obrażenia, konieczna jest analiza dokumentacji medycznej. Tę musi dostarczyć poszkodowany. Im będzie ona obszerniejsza, tym opinia lekarza będzie dokładniejsza.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.forum.helpfind.pl/odszkodowanie/pozew-do-sadu-w-sprawie-odszkodowania-pzu/

Lekarz-orzecznik bada także pacjenta osobiście. Dzieje się to podczas komisji lekarskiej zwoływanej przez ubezpieczyciela. Jest on specjalistą, który jest w stanie dokładnie określić stan pacjenta.
Z tabeli uszczerbku na zdrowiu korzystają nie tylko ubezpieczyciele, ale także ZUS. Różni się ona nieco od tabel stosowanych przez zakłady ubezpieczeniowe. Sposób orzekania na jej podstawie jest ściśle określone przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki.
Tabele są ogólnodostępnymi dokumentami i pomagają poszkodowanym w zorientowaniu się, jakie mogą uzyskać odszkodowanie.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.