Tylko jedno słowo

Grupy taryfowe

Lipiec 18th, 2016

Co to są grupy taryfowe? Od czego zależy przynależność do danej grupy? Czy grupa taryfowa jest potrzebna i po co?

Grupa taryfowa – pod tym pojęciem rozumie się pewną grupę odbiorców, którzy pobierają prąd albo korzystają z usług dotyczących zaopatrzenia w prąd na jednakowych zasadach, głównie zasady te dotyczą cen kWh albo stawek opłat oraz kryteriów ich stosowania danej taryfy (mocy).

Od czego zależy przynależność do danej grupy taryfowej?

Odbiorca podpisując umowę z dystrybutorem musi wskazać wartość mocy, z jakiej chce korzystać. Tak więc, zakwalifikowanie do danej taryfy zależy przede wszystkim od wartości umownej mocy, a także od napięcia zasilania. Szczegóły dot. grup taryfowych.

Rodzaje grup taryfowych

Taryfę energetyczną określa literowy symbol. Zaraz po nim pojawia się, cyfrowy zapis. Każdy symbol ma znaczenie, przekazuje nam ważne dane o odbiorcy.

Litera, na początku każdej taryfy jest litra, która ma znaczenie, określa napięcie:

A – poziom WN (napięcie znamionowe wynosi tu 110kV).  W tej grupie taryfowej znajdują się najwięksi odbiorcy energii elektrycznej, np. huta, kopalnia, stocznia, wielkie fabryki.

B – poziom SN (napięcie znamionowe wyższe od 1 kV i niższe niż 110kV). Tutaj są stawki opłat za prąd dla takich odbiorców jak np. szpital, stacja paliw, centrum handlowe.

C – poziom NN (napięcie nie wynosi więcej niż 1 kV).  W tej grupie taryfowej znaleźli tacy odbiorcy jak: przychodnie zdrowia, sklepy, banki, oświetlenie ulic miast oraz wsi.

G, R – niezależne od poziomu napięcia zasilania. W taryfie G zakwalifikowania są odbiorcy indywidualni, m.in. gospodarstwa domowe, ale i nie tylko, także domy wypoczynkowe, akademiki, domy parafialne czy plebanie.  Taryfa R jest stosowana w przypadku kiedy nie ma licznika, ze względu na czasowy charakter korzystania, stosowana np. do iluminacji obiektów, czy planie filmowym.

Kolejnymi składnikami symbolu grupy taryfowej są cyfry.

Pierwsza cyfra to albo 1 albo 2, nie ma możliwości aby pojawił się inny symbol. Odpowiednio oznaczają one:

  • 1 – wartość mocy umownej jest mniejsza niż 40 kW, a przedlicznikowe zabezpieczenie nie wynosi więcej niż 63  A.
  • 2- wartość mocy umownej jest większa od 40 kW, a przedlicznikowe zabezpieczenie jest większe niż 63 A.

Kolejny symboli cyfrowy, będący na trzecim miejscu odnosi się do rozliczeniowych stref czasowych, czasem po nim pojawia się jeszcze literowy indeks, który określa weekend (w) albo, specjalne godziny obowiązywania (a):

  • 1 – jednostrefowa,
  • 2 – dwustrefowa,
  • 3 – trzystrefowa.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.