Tylko jedno słowo

Umorzenie – co to oznacza?

Czerwiec 8th, 2016

Kto by nie chciała, aby umorzono mu zaległe zobowiązania. Słownikowe znaczenie tego słowa oznacza całkowitą rezygnację z czegoś. Zrezygnować można ze dochodzenia roszczeń. Przykładem może zostać Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, który jest władny aby umorzyć na wniosek kobiet spełniających warunki ustawowe zaległych składek na Fundusz Pracy. O umorzenie mogą występować kobiety, które prowadziły działalność gospodarczą lub współpracowały przy jej prowadzeniu, a jednocześnie przebywały na urlopie wychowawczym.

Słowo umorzenie jest kojarzone z językiem prawniczym, na tym gruncie też określa umorzenie postępowania sądowego, karnego czy administracyjnego. Oczywiście samo słowo określ czynność, czyli pewne działania. W przepisach regulujących sprawy rachunkowe umorzenie to zmniejszenie wartości początkowej, takie zabiegi ustalania wartości aktywów odbywają się w określonym okresie.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.