Tylko jedno słowo

Odnawialne źródła energii

Kwiecień 15th, 2016

Źródła odnawialne sprawiają, że pochodząca z nich energia praktycznie, uznana jest za niewyczerpalną, dostępną dla ludzkości w znacznym horyzoncie czasowym, źródła pozyskiwania energii mogą się szybko odnowić. W ten sposób odróżniają się od paliw kopalnych, które mogą się regenerować w ciągu milionów lat. Odnawialne źródła energii są, oprócz wyższej opisanej wydajności energetycznej traktowane, jako najważniejszy filaru z punktu widzenia polityki zrównoważonej energii i zmiany obecnej sytuacji energetycznej.

Odnawialne źródła energii obejmują:

bioenergię
energię geotermalną
energię wodną
ocean energii
energii słoneczną oraz energie wiatrową

Określenie „energia źródeł odnawialnych” nie jest to ściśle, fizyczne zrozumienie tego znaczenia, ponieważ energia sama w sobie się nie odnawia, lecz przekształca się z energii innego rodzaju zwykle mechanicznej przy użyciu technologii. Z odnawialnych źródeł wtórnych energii powstaje nie tylko energia elektryczna, ale i ciepło, oraz inne paliwa, które są często nazywane nieprecyzyjnie jako energii odnawialna.

Energia elektryczna wytwarzana jest z energii cieplnej z energii geotermalnej, energii słonecznej i bioenergii. Do produkowania energii z promieni słoneczne potrzebna jest specjalistyczna architektura umieszczona w miejscach wysokiego nasłonecznienia. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych jest również określana jako zielona energia, głównie na jej ekologiczne założenia.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest promowany w wielu krajach na całym świecie. W 2012 roku produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii wyniosła około 19% światowego zapotrzebowania na energię finalną w sektorach energii elektrycznej, ciepła i transportu. W sektorze energii elektrycznej, udział w 2013 roku było już wyższy i wyniósł 22,1%. W co najmniej 144 krajach na całym świecie, istnieją cele rozszerzenia infrastruktury dla energii odnawialnej a w 138 krajach istnieją zachęty do ich proliferacji, ciągle pojawiają nie nowe takie jak dopłaty dla producentów czy refundacja kosztu. W tym zakresie, szczególnie ambitne cele mają Chińczycy, którzy chcą wyśrubować udział energii odnawialnej od 2013 do 2017 roku do 50%. Chcą inwestować w odnawialne źródła energii, po raz wspierając powstawanie „odnawialnych” elektrowni.

Źródła energii odnawialnej

Drewno jest używane, prawdopodobnie, jako pierwsze źródło energii odnawialnej, ale niekoniecznie wykorzystywanie do produkcji prądu. Podstawą do energii odnawialnej są trzy źródła energii, promienie słoneczne, siłą pływów wskutek ruchu planetarnego i energia geotermalna z wnętrza ziemi. Zdecydowanie najbardziej obficie wykorzystywana jest forma energii słonecznej, której roczne dostawy na Ziemię wynoszą 3,9 mld PJ. Energia geotermalna stanowi 996.000 PJ gotowej do przekształcenia na energię elektryczną, gdy grawitacja zapewnia 94.000 PJ. Słońce emituje duże ilości energii promieniowania słonecznego, (jako fala elektromagnetyczna), które dociera do ziemi. Zanim jednak ze Słońca siła promieniowania dotrze do Ziemi wynosi już około 174 PW (petawat). Około 30% promieniowania odbija się, więc, jeśli około 122 PW dotrze do Ziemi (płaszcza Ziemi), to jest około 1070 dodatkowych PW rocznie, a więc obecnie jest to potencjał 7,500 krotności rocznego zapotrzebowania na energię na świecie.

Energia słoneczna może być bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywana na wiele sposobów. Bezpośrednie wykorzystanie odbywa się z systemów fotowoltaicznych, ciepło słoneczne trafiające do Ziemi gdzie absorbowane jest przez moduły fotowoltaiczne. Ze źródeł odnawialnych do czynienia mamy z energią słoneczną, energią kinetyczną i potencjalną. Potencjał energetyczny produkowany przez wodę jest transportowany do większych wysokościach w wyniku procesów atmosferycznych. Moc energii słonecznej generowana, również w atmosferze w wyniku procesów meteorologicznych wiatry. Te wiatry (ruch mas powietrza) zawierają energię kinetyczną (energia wiatru), z energią do czynienia mamy także, gdy idzie o fale oceanów. Rośliny absorbują promieniowanie w toku fotosyntezy, niektóre gatunki uprawiany są dla biomasy, która może być wykorzystywana do przetwarzania energii po uprzednim spalaniu. O produkcji energii elektrycznej jest wiele publikacji, wad i zalet. Najlepiej każde źródło rozpatrywać osobno wówczas, wówczas można też wyliczyć stosunek kosztów pozyskania do ceny kWh i sprawdzić czy jest to faktycznie darmowa energia.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.