Tylko jedno słowo

Opłaty

Marzec 10th, 2016

Wczoraj otrzymałem bardzo wysoki rachunek za prąd. Jestem pewien, że nie zużyłem aż tak dużo kWh. Postanowiłem więc złożyć u sprzedawcy energii elektrycznej reklamacje rachunku. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy odbiorca energii ma prawo wymagać, aby przedsiębiorstwo energetyczne wyjaśniło na jakiej podstawie naliczyło opłaty. Tutaj nadmienię, że standardem jest udzielanie informacji o aktualnych taryfach i zasadach rozliczeń, a także rozpatrywanie reklamacji i wniosków. Na odpowiedź firma energetyczna ma 14 dni od chwili złożenia wniosku czy reklamacji. Dowiedziałem się również, że w przypadku gdy sprzedawca energii nie dotrzyma tych standardów to należy mi się bonifikata. Jednak aby ją otrzymać należy także złożyć wniosek… Tutaj na odpowiedź firmy energetycznej można czekać jeszcze dłużej, bo aż 30 dni. Nadmienię jeszcze, że takiej bonifikaty możemy się domagać w przypadku przerw w dostawie energii. Wracając do mojej reklamacji rachunku za prąd. W firmie energetycznej powiedziano mi, że może to być wina licznika energii. Licznik prądu zostanie poddany ekspertyzie. Jeśli się okaże, że działa prawidłowo to koszt tej ekspertyzy przyjdzie mi opłacić.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.